Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

charlotta15
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viaheavencanwait heavencanwait

January 31 2019

charlotta15
9080 c596 500

October 24 2018

charlotta15
9286 c86c
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
charlotta15
9286 c86c
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
charlotta15
9286 c86c
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
charlotta15
9286 c86c
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams
charlotta15
9286 c86c
Reposted fromkrzysk krzysk viahavingdreams havingdreams

October 02 2018

charlotta15
charlotta15

September 24 2018

charlotta15
Najpierw zachwycił mnie mądrością i skromnością, potem rozkochał w sobie, w końcu zabierał do łóżka. (...) Szeptał moje imię, kładł mnie na łóżku i dotykał tak, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I całował mnie tak, jak gdyby był to ostatni pocałunek. Na dworcu lub na lotnisku.
— Janusz L. Wiśniewski - "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viaMsChocolate MsChocolate
charlotta15
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
charlotta15
Proszę się nie obrażać, że użyję słowa "suka". Tak nazywają kobiety naszego pokroju. Ponieważ nie uznajemy kompromisów, nie stosujemy półśrodków. Wkopujemy piłkę wprost do bramki. Suki mają swój honor.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate

August 20 2018

0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viaabsolem absolem
8225 cf35 500

energy:

Please

Reposted fromSkydelan Skydelan viaabsolem absolem
charlotta15
5346 a7ef 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaabsolem absolem
charlotta15
4805 7fff 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
charlotta15
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna

August 19 2018

charlotta15
6034 6f7a 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia vialaluna laluna

August 17 2018

charlotta15
Przepraszam. Tylko tyle i aż tyle. Nie jestem dobra w pożegnaniach. Ale kto jest? Chcę, żebyś wiedział, że ten czas spędzony z Tobą był najlepszym w całym moim życiu. Poczułam, że mogę oddychać. Poczułam, że nareszcie może być dobrze. Zapytałeś kiedyś, czy oddałam komuś swoje serce. Powiedziałam, że nie. Gdybyś teraz znów mnie o to spytał, moja odpowiedź brzmiałaby inaczej. Tak, oddałam swoje serce. Trzymasz je mocno i wierzę, że nigdy nie dostanę go z powrotem. Nie chcę go. Całe należy do ciebie. Mam nadzieję, że kiedyś sobie wybaczysz i zrozumiesz, jakim cudownym jesteś człowiekiem. Feniks powinien być wolny. Niczego nie żałuję. A już na pewno nie tego, że złamałam Twoją trzecią zasadę.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
charlotta15
Życie, za którym goniłam, a które mi się wymykało, nareszcie dało mi szansę. Otworzyło swoje szerokie ramiona i mocno przytuliło, chroniąc przed całym światem. Objęło mnie ramionami, w których czułam się bezpieczna. Odnalazłam to.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl