Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

charlotta15
To twoje życie. To wszystko jest twoje. Możesz sporządzić ścisły inwentarz swojej mizernej fortuny, szczegółowy bilans pierwszego ćwierćwiecza. Masz dwadzieścia pięć lat i dwadzieścia dziewięć zębów, trzy koszule i osiem skarpetek, trochę książek, których już nie czytasz, trochę płyt, których już nie słuchasz. Nie masz ochoty pamiętać o niczym więcej, ani o rodzinie, ani o studiach, ani o miłościach, ani o przyjaciołach, ani o wakacjach, ani o planach. Podróżowałeś i niczego z tych podróży nie wyniosłeś. Teraz siedzisz i chcesz tylko czekać, czekać, aż nie będzie już na co czekać: zegar niech dzwoni, noc niech nastaje, dni niech ulecą, wspomnienia przepadną. Nie widujesz już przyjaciół. Nie otwierasz drzwi. Nie schodzisz po listy. Nie oddajesz książek, które wypożyczyłeś z Biblioteki Instytutu Pedagogiki. Nie pisujesz do rodziców. Wychodzisz dopiero po zmroku, (...). Czasami wędrujesz całą noc; czasami przesypiasz cały dzień.
— Georges Perec "Człowiek, który śpi"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 19 2020

charlotta15
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
charlotta15
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
charlotta15
9728 943c 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vianiggertits niggertits
charlotta15
3003 a216 500
charlotta15
(...) i będę się kąpać, myć głowę, czytać i spać, budzić się w środku nocy i mieć dużo śmiesznych myśli, znów spać, wstawać, parzyć herbatę, pić herbatę, czytać gazetę, pisać.
— Astrid Lindgren
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
charlotta15
Żegnaliśmy się o każdej chwili, w każdej rozmowie, w każdej godzinie, w każdym zbliżeniu. Więc kiedy pociągi uniosły nas w różnych kierunkach – byliśmy zbyt zmęczeni tą dramatycznością, aby wiedzieć dokładnie, że to się już stało.
— Zofia Bystrzycka "Opowiadania sentymentalne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
charlotta15
Nadeszła chwila prawdy. Dla par, które nie są w stanie się znieść i dla tych, które twierdzą, że się kochają. Tych, które spędziły ze sobą całe życie, i dla tych, które są razem od niedawna. Dla ludzi, którzy ze względu na umiłowanie wolności, nie zdecydowali się na życie z kimś, i dla tych, którzy po prostu nie mieli wyboru. Dla dzieci, które nie mają szkoły, dla młodych, którzy się pragną, ale nie mają jak się spotkać… Wszyscy musimy sobie wymyślić nowe życie, czuć się blisko, nawet jeśli bardzo się oddaliliśmy. Stajemy twarzą w twarz z czymś, czego na ogół unikamy za wszelką cenę. Z nudą. A także z odległością, bezczynnością, ciszą albo wręcz odwrotnie - z wrzaskami dzieci, które szaleją nie mogąc wyjść z domu. Stajemy skonfrontowani z życiem, jakie sami sobie wybraliśmy, albo jakie zesłał nam los, z tym, co nazywamy naszym domem, który przez lata budowaliśmy, a dziś, ze względu na epidemię, jesteśmy na niego skazani. To prawdziwy test.
— Cristina Comencini
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

March 04 2020

charlotta15
Co nas zmusza do robienia tego, co robimy, chociaż w głębi duszy pragniemy się uwolnić od tego wszystkiego?
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
charlotta15
Jesz­cze się pło­mień roz­pa­li ostat­ni.
Schwy­ta­ni ra­zem do śmier­tel­nej mat­ni,
złą­cze­ni - po­tem od­dar­ci od sie­bie,
w naj­głęb­szym pie­kle, to w naj­wyż­szym nie­bie,
mio­ta­ni uczuć prze­ciw­nych ty­sią­cem,
ra­że­ni chło­dem, pa­le­ni go­rą­cem
bę­dzie­my, na­wet w naj­szczyt­niej­szej chwi­li,
jak po­tę­pień­cy do sie­bie tę­sk­ni­li,
na jed­nym sto­sie do krzy­ża przy­bi­ci,
wiecz­nie pra­gną­cy i ni­g­dy nie syci!
— Kazimiera Iłłakowiczówna
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
charlotta15
9100 d0ea 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
charlotta15
7799 3d01
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
charlotta15
8564 45d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
charlotta15
“Kiedy znajdziesz kobietę, którą kochasz, bez pamięci, a ona kocha ciebie, nawet z twoimi słabościami i wadami, wszystko wskakuje na swoje miejsce. A jeżeli możesz z nią rozmawiać, a ona cię słucha, rozśmiesza i zmusza do myślenia, sprawia, że widzisz, kim naprawdę jesteś, a przy niej jesteś kimś lepszym, byłbyś idiotą, gdybyś nie chciał spędzić z nią reszty życia.”
— Nora Roberts

March 03 2020

charlotta15
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
charlotta15
Straciłam w swoim życiu kilka ważnych osób. Niektórzy odeszli i dziś są tylko wspomnieniem starej przyjaźni, a z innymi pożegnałam się sama. Tylko wiesz, podobno wszystko czasami wraca, gdzieś we wspomnieniach, w miejscach, w ludziach i wtedy zaczyna się tęsknić, za ludźmi, tak po prostu. Bo przecież kiedyś byli blisko, prawda? Kiedyś byli wszystkim, byli ważni. Przeraża mnie ilość spalonych mostów, nieodbytych rozmów, braku rozejmów, tych wszystkich niewyjaśnionych spraw, które wiszą w powietrzu. Przeraża mnie świadomość, że dwójka kiedyś bliskich sobie ludzi, których przyjaźń budowana była latami, potrafi z dnia na dzień stać się dla siebie po prostu nikim. Straciłam wiele ważnych osób i to boli, bo jak pogodzić się z tym, że kiedyś istniał ktoś, kto był po prostu blisko? Powiedz mi, jak mam uświadomić samej sobie, że to już nie wróci, że bezpowrotnie straciłam wszystko?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
charlotta15
Cóż, pomyśl o tym przez chwilę. (...) Tylko ty i plecak z kilkoma rzeczami. Bez rachunków. Bez wstawania codziennie o tej samej porze do pracy, której i tak nienawidzisz. Jedynie ty i świat przed tobą. Nie wiesz, co przyniesie jutro, kogo poznasz, co będziesz jeść na obiad albo gdzie będziesz spać.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway

February 29 2020

charlotta15
Reposted fromshakeme shakeme
charlotta15
Reposted fromshakeme shakeme
charlotta15
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl